Rodzina zastępcza

Jeżeli dziecko zostało porzucone lub jego rodzice zmarli, można ustanowić dla niego tzw. rodzinę zastępczą. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia tej akcji jest pozbawienie praw rodzicielskich żyjących rodziców. Aby móc zostać zaliczonymi w poczet rodzin zastępczych należy spełnić szereg warunków. Rodziną zastępczą może być zarówno osoba mieszkająca samotnie jak i rodzina, która mieszka na terenie Polski i jest/są jej obywatelami. Osoby te powinny odznaczać się niekaralnością, mieć odpowiednie warunki lokalowe, posiadać stały dopływ gotówki np. w postaci zarobku z tytułu pracy lub emerytury oraz dobry stan zdrowia. Warunkiem koniecznym jest również odbycie szkolenia dla rodzin zastępczych, które prowadzę np. ośrodki adopcyjne.

Instytucja rodziny zastępczej jest instytucją częściowo refundowaną, co oznacza ni mniej ni więcej jak to, że dostaje od państwa zwrot części kosztów wydanych na wychowanie dziecka. Wysokość tej refundacji zależy od wieku dziecka i jego stanu zdrowia. Rodzina zastępcza jest instytucją znajdującą się gdzieś obok instytucji adopcji.