Rodzina niepełna a dziecko

Co to jest rodzina niepełna


Rodzina niepełna
w polskim prawie oznacza tyle, co rodzica samotnie wychowującego dziecko, może to być zarówno kobieta jak i mężczyzna. Dziecko z takiej rodziny prawie zawsze ma pewne braki wychowania i bardzo często charakteryzuje się pewnego rodzaju lękiem, co w wielu przypadkach może przerodzić się w agresję.

Brak ojca lub matki

Ich cechą jest także nieufność, podejrzliwość i wrogość w stosunku do innych ludzi, co poddaje w wątpliwość ich możliwość uspołecznienia. Chłopcy i dziewczęta różnie reagują na brak ojca, jak również na brak matki. Najczęściej występują kłopoty w szkole, kłopoty w przyswajaniu informacji czy zaburzeń uczenia się.

Bunt dziecka

Dzieci buntują się przeciwko wszystkiemu, często popadając w alkoholizm lub narkomanizm. Ponieważ w rodzinie niepełnej rodzic opiekujący się dzieckiem ma poczucie niedowartościowania lub jakiejś kary, która go spotkała, ma problemy ze sobą, nie jest wstanie zaspokoić potrzeb własnego dziecka zastępując równocześnie dwoje rodziców.

Podsumowując rodzic w rodzinie niepełnej powinien dać z siebie wszystko, aby zapewnić nie tylko byt fizyczny dziecka, ale przede wszystkim prawidłowy rozwój emocjonalno-psychiczny.