Dziecko z ADHD

ADHD jest chorobą dziecięcą u podłoża, której leży specyficzny rodzaj pracy mózgu dziecka, w wyniku, czego dziecko staje się skłonne do niekontrolowanych zachowań oraz osłabia się zdecydowanie zdolność skupienia uwagi na pewnej rzeczy przez dłuższy czas. Choroba ta dzieli się na trzy grupy objawowe. Pierwszą z nich jest nadruchliwość, w wyniku, której dziecko odznacza się większą ruchliwością w stosunku do innych rówieśników, mówiąc ogólnie, dziecko chore na ADHD nie może pozostać w jednym miejscu często zmieniając miejsce przebywania i zabawy. Kolejną grupą zachowań jest impulsywność. Dziecko impulsywne nie może powstrzymać się przed działaniem, które może być sprzeczne ze sytuacją w danej chwili.

Ostatnią grupą wchodzących w zespół chorobowy ADHD są zaburzenia koncentracji uwagi. W praktyce bardzo ciężko odróżnić można dzieci zdrowe od dzieci chorych na ADHD, ponieważ nie koniecznie wszystkie grupy zaburzeń można zaobserwować u pacjenta, także ich intensywność może być różna. Dla rozpoznania dokładniejszego, przyjmuje się jeszcze takie kryterium jak wpływ zaburzeń na pacjenta.