Dziecko w rodzinie zastępczej

Brak rodziców

Rodzina zastępcza jest wielką szansą dla dziecka pozbawionego własnych rodziców. Jest to środowisko, w którym najważniejszą rolą jest opieka i wychowanie dziecka, które nigdy nie poznało własnych rodziców.

Bezpieczeństwo dziecka

Instytucja ta potrafi zapewnić dziecku odpowiedni rozwój poprzez zapewnienie mu bezpiecznego domu, przynależności do rodziny, miłości, ale też szansy na zaspokojenie potrzeby więzi z kimś bliskim. W rodzinach zastępczych kary cielesne w przeważającej ilości nie są stosowane, ponieważ opiekuni kierują się dobrem dziecka, nie chcąc pogarszać jego sytuacji psychicznej i emocjonalnej.

Natomiast w rodzinach zastępczych istnieje problem z nauką dzieci przysposobionych a opiekunowie nie mają pieniędzy na dodatkowe lekcje, sami też nie mają czasu by pomóc.

Nawiązywanie kontaktów

Dobrą wiadomością jest to, że dzieci takie raczej łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami, są zazwyczaj pogodne i pozytywnie nastawione do życia. Ilość rodzin zastępczych jest na razie zbyt mała, a potrzeby są o wiele większe, aby ta sytuacja mogła się zmienić należałoby wprowadzić kilka zmian w ustawach.